Miljö/Kvalitet

Vår Miljöpolicy säger att:
– Vi ska i vår produktion sträva efter bästa möjliga miljöbeteende vad avser arbetsmetoder, maskiner, kemikalier och energiförbrukning.
– Vi ska alltid sträva efter att utveckla och förbättra kretsloppshanteringen.
– Vi ska påverka och engagera våra leverantörer i miljöarbetet.
– Vi ska kontinuerligt vidareutbilda oss själva och nyanställda i miljöfrågor.
– Samtliga medarbetare i Martins skall vara engagerade i miljöarbetet.
– Vi ska årligen sammanställa och offentliggöra vår miljöredovisning.
– VD ska ansvara för och upprätthålla miljöarbetet i Martins.

Vår Kvalitetspolicy säger att:
– Vi i vår produktion ska sträva efter högsta möjliga kvalitet vad avser arbetsmetoder, maskiner, utlevererade produkter och personlig service.
– Vi ska utveckla och höja vår personkompetens och våra kvalitetssäkringsmetoder.
– Vi ska påverka och engagera våra leverantörer i kvalitetsarbetet.
– Vi ska kontinuerligt vidareutbilda oss själva och nyanställda i kvalitetsfrågor.
– Samtliga medarbetare i Martins ska vara engagerade i kvalitetsarbetet.
– Vi ska årligen sammanställa och offentliggöra vår kvalitetsredovisning.
– VD ska ansvara för och upprätthålla kvalitetsarbetet i Martins.